Важно: Актуализиране на Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020

27.07.2023

С решение на Комитета за наблюдение от 22 юли 2023 г. са изменени Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020.

Актуализираните Насоки може да намерите ТУК.

 

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

Основен офис в София:  тел. + 359 2 9405 337

Js_sofia@mrrb.government.bg 

Клон в Ниш: тел. + 381 18 513 224

gd_nis@mei.gov.rs 

Facebook icon
Twitter icon