Медии

Конкурс за „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ в Съвместния секретариат

11.02.2021

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, в офиса на Съвместния секретариат в гр. София.

Крайният срок за подаване на заявления е 26 февруари 2021 г., 17:30 ч.

Заседания на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. и на Съвместната работна група за предстоящия програмен период 2021-2027 г.

18.12.2020

На 18 декември 2020 г. се проведе онлайн Осмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020. Заседанието беше председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съ-председателствано от г-жа Валентина Видович, Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.

Страници

Subscribe to Медии