Доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

Въпроси и отговори за тръжна процедура "Доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България"

Лот 1 - 2014TC16I5CB007 – TA – 2016 – 1

Лот 2 - 2014TC16I5CB006 – TA – 2016 – 1

Лот 3 - 2014TC16I5CB005 – TA – 2016 – 1

Facebook icon
Twitter icon