Доставка на мебели, ИТ и офис оборудване за програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

01.09.2016

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мебели, ИТ и офис оборудване за програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия/Македония/Турция.

Тръжното досие е на разположение ТУК

Крайният срок за подаване на оферти е 30.09.2016, 17.00 ч. местно време.

Съобщението за сключване на договор може да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon