235 са получените проектни предложения по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020

23.04.2018

Подаването на проектни предложения по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 приключи днес, 23 април, 2018 г. в 17:00 ч. българско време. Чрез системата за електронно кандидатстване се получиха общо 235 проектни предложения. Втората покана за набиране на проектни предложения бе обявена на 22.01.2018 г. Общата сума на поканата е в размер на 12 121 602 евро.

Facebook icon
Twitter icon