Актуализацията на Насоките и пакета документи за кандидатстване по първата Покана

17.11.2015

Актуализацията на Насоките и пакета документи за кандидатстване по първата Покана за набиране на проектни предложения можете да намерите ТУК.

Актуализираните документи включват:

  • Коригендум № 1 на Насоките за кандидатстване във връзка с приложимите изисквания за държавни помощи;
  • Декларация за държавни помощи (Анекс А.6);
  • Коригиран Формуляр за кандидатстване.
Facebook icon
Twitter icon