Форум за търсене на партньори в гр. Ниш, в рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения

13.10.2015

Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия има удоволствието да покани всички заинтересовани лица да вземат участие във Форума за търсене на партньори,който ще се проведе на 20.10.2015г. (вторник), в хотел „Тами резидънс“, гр. Ниш, Република Сърбия, с начален час на регистрацията 10:30 часа (местно време).

Събитието предоставя възможност на организации, които желаят да подадат проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия, но нямат създадени партньорски взаимоотношения, да установят контакти с такива, с оглед реализирането на бъдещи партньорства и съвместни дейности.

На събитието ще бъдат представени основните принципи на партньорството и предпоставките за създаване на успешно, и ползотворно сътрудничество.

Участниците във форума ще бъдат разпределени според характера на проектната им идея.

Участието във форума е с предварителна регистрация (максимум двама представители на организация), в срок до 19.10.2015г. (понеделник), на следните електронни адреси:

Предварителна програма и регистрационен формуляр за събитието може да намерите rar.gifТУК.

Очакваме Вашето присъствие!

Facebook icon
Twitter icon