Форум за търсене на партньори в гр. Божурище, в рамките на Втората покана за набиране на проектни предложения

23.02.2018

Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани лица да вземат участие във Форума за търсене на партньори,който ще се проведе на 15.03.2018 г. (четвъртък), в „Народно читалище „Христо Ботев 1934” гр. Божурище, Република България, с начален час -  10:00 ч. местно българско време (EET).

Събитието предоставя възможност на организации, които желаят да подадат проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, но нямат създадени партньорски взаимоотношения, да установят контакти с такива, с оглед реализирането на бъдещи партньорства и съвместни дейности. 

На събитието ще бъдат представени основните принципи на партньорството и предпоставките за създаване на успешно, и ползотворно сътрудничество. В допълнение, участниците ще имат възможност да представят проектните си идеи и да получат допълнителни насоки за подобряването им.

Предвид ограничеността на местата, регистрацията е задължителна. Всички заинтересовани лица могат да се регистрират до 13.03.2018 г., на следния имейл: Ivana.Bacovic@mrrb.government.bg

Вашата регистрация ще бъде потвърдена въз основа на принципа „първа пристигнала – първа потвърдена“. Ако максималният капацитет е достигнат преди тази дата, регистрацията ще бъде затворена преди крайния срок.

Предварителна програма за събитието може да намерите ТУК

Регистрационен формуляр

Очакваме Вашето присъствие!

Facebook icon
Twitter icon