Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Финансово управление и контрол, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

01.07.2019

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Финансово управление и контрол, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

Крайният срок за подаване на документи е 11 юли 2019 г., 17:00 ч.

Допълнителна информация за конкурса можете да намерите на официалната електронна страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/career/274/konkurs-za-dlujnostta-mladshi-ekspert-v-otdel-finansovo-upravlenie-i-kontrol-direkciya-upravlenie-na-teritorialnoto-sutrudnichestvo/ и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

Facebook icon
Twitter icon