Конкурс за Експерт по управление на проекти в главния офис на Съвместния секретариат по Програмата

02.08.2018

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за подбор на "експерт по управление на проекти" по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г. Конкурсът се обявява за една свободна позиция в гр. София, в Съвместния секретариат по Програмата, към Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество".

Минималните и специфични изисквания за участие в конкурса, описанието на дейността, начинът на провеждане на конкурса и друга информация са публикувани на страницата на МРРБ и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ. За повече информация: https://www.mrrb.bg/bg/procedura-za-podbor-na-ekspert-po-upravlenie-na-proekti-po-programata-za-transgranichno-sutrudnichestvo-na-evropejskiya-suyuz-interreg-ipp-bulgariya-surbiya-za-perioda-2014-2020-g/

Документи за участие в конкурса се приемат в срок до 15.08.2018 г. в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване.

Facebook icon
Twitter icon