Намерете проектен партньор на 19 юли в гр. Пирот

11.07.2023

На 19 юли, сряда, от 14 ч. в зала "Газела", гр. Пирот ще се проведе Форум за търсене на партньори по поканата за проектни концепции по Териториалната стратегия  по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България – Сърбия 2021-2027.

Събитието, организирано в рамките на информационната кампания, предоставя възможност на организациите, които желаят да кандидатстват, но все още нямат установени партньорски взаимоотношения, да установят контакт с други заинтересовани организации.

Участието във Форума за търсене на партньори дава допълнителни предимства на участниците:

  • Идентифициране на потенциални партньори: Форумът предоставя възможността да се срещнете с други организации или експерти, които са заинтересовани от сходни области на дейност. Това ви дава възможност да откриете потенциални партньори за бъдещи проекти и да създадете сътрудничество, което може да бъде полезно за вашето предложение.
  • Обмен на идеи и опит: Форумът предоставя платформа за обмен на идеи и опит с други участници. Можете да научите за иновативни подходи, успешни практики и предизвикателства, с които други са се сблъскали в сходни проекти. Това може да ви вдъхнови и да ви помогне да изградите по-добро и изпълнимо предложение.
  • Разширяване на мрежата от контакти: Участието във форума ви позволява да разширите вашата мрежа от контакти във вашата област на дейност. Вие можете да се запознаете с ръководители на проекти, експерти, представители на институции и други заинтересовани страни, които могат да бъдат полезни в бъдещи проекти или да ви предоставят подкрепа и съвети.
  • Достъп до информация: Форумът предоставя полезна информация за процеса на кандидатстване, критериите за оценка и други детайли, свързани с поканата. Това ви дава по-голяма яснота за изискванията и ви помага да подготвите по-качествено предложение.

Предварителната регистрацията е задължителна (без такса за участие). С оглед достигане до по-широк кръг от кандидати, препоръчваме регистрацията на 2-3 участника от организация - за предпочитане експерти, които ще участват в подготовката и подаването на проектното предложение.

За да осигурите Вашето участие, моля попълнете съответната регистрационна форма https://rb.gy/2ftt8

Данните, които следва да попълните  във формуляра са, както следва:

  • Име на участника
  • Име на организацията, която представлявате
  • Адрес на организацията, която представлявате
  • Телефон за контакт
  • Имейл адрес

Въпреки, че регистрационната формата е на сръбски език, може да попълните информацията на български или английски език.

Участитето във форума ще ви помогне да повишите шансовете си за успешно кандидатстване и да изградите ценни партньорства за бъдещи проекти.

Очакваме Ви!

Facebook icon
Twitter icon