Наръчник за изпълнение на проекти по първата покана за набиране на проектни предложения

24.11.2016

Наръчникът за изпълнение на проекти по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия е наличен ТУК.

Facebook icon
Twitter icon