Откриване на информационната кампания по втората Покана за набиране на проектни предложения - Информационен ден София

07.02.2018

Откриване на информационната кампания по втората Покана за набиране на проектни предложения

На 6 февруари 2018 г., в София се проведе информационен ден по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014 - 2020. В събитието участваха 133 потенциални кандидати и заинтересовани страни.

На семинара бяха представени следните основни теми:

  • Общ преглед на втората Покана;
  • Партньорство и сътрудничество;
  • Подготовка на проектното предложение;
  • Кандидатстване и електронно подаване на предложения.

След представяне на всяка от темите, се проведе интерактивна тематична игра, последвана от сесия „Въпроси и отговори“. По време на събитието бяха получени и беше отговорено на 45 въпроса. Всички получени въпроси и техните отговори ще бъдат публикувани на интернет-страницата на Програмата.

Общото впечатление потвърждава големия интерес и конструктивния подход на потенциалните кандидати, насочен към разработване на проектни предложения с високо качество. Въз основа на получената обратна връзка може да се обобщи, че 100% от участниците считат събитието за добре организирано, и между 95% и 99% от тях потвърдиха, че са получили добри насоки/съвети за разработване на проектни предложения.

Информационен ден София галерия

Facebook icon
Twitter icon