Подбор за длъжност „контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“ по Програмите за териториално сътрудничество

08.03.2023

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ОБЯВЯВА ПОДБОР

За лица на длъжността „контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“ по Програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.. Подборът се обявява за свободните позиции за „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ – три позиции.

Минималните и специфични изисквания за участие в подбора, описание на дейността, начин на провеждане на конкурса и друга информация са публикувани на страницата на МРРБ тук.

Документи за участие в подбора се приемат в срок до 10.04.2023 г. в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване.

Facebook icon
Twitter icon