Подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 г. EuropeAid/133413/D/SER/Multi

02.10.2012

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява международна тръжна процедура по възлагане на договор за услуга за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съ-финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 година (между България и Сърбия/Македония/Турция) в София, България, с финансовата подкрепа на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ за периода 2007 – 2013 година между България и Сърбия/Македония/Турция – програми, съфинансирани от Европейския съюз.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“ - EuropeAid на Европейската комисия:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,

както и на интернет страниците:
www.mrrb.government.bghttp://www.ipa-cbc-007.euhttp://www.ipacbc-bgtr.eu.

Крайният срок за подаване на формуляри за участие е 02 ноември 2012 година, 16:00 часа местно време.

Приложение:  Обява (на английски език)

Facebook icon
Twitter icon