Резултати от електронно допитване във връзка с подготовката на програмния период 2014-2020

27.02.2014

Електронно проучване (въпросник) за нагласите, потребностите и очакванията на заинтересованите страни по отношение обхвата и съдържанието на програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 бе проведено в периода 3-14.02.2014 г.

Благодаря за активността!

Презентация на резултатите от електронно проучване можете да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon