ВАЖНО! Разяснения относно технически проблеми с Формуляра за кандидатстване по първата Покана за набиране на проектни предложения

21.12.2015
Ако имате технически трудности по отношение на попълване на полетата за задължително собствено съ-финансиране в декларацията „Own co-financing statement“ за трети/четвърти/пети партньор по проекта, ако същите са сръбски организации, трябва да направите следното:
  1. Изберете лист „Statement“ във формуляра за кандидатстване;
  2. Изберете опция „Review“ от главното меню;
  3. Изберете опция „Unprotect sheet“;
  4. Въведете ръчно точните суми на собственото съ-финансиране за сръбските партньори (от „Table 5 – Sources“ копирайте сумата от полето D7 за партньор 3; от поле E7 за партньор 4; и от поле F7 за партньор 5).
 
Facebook icon
Twitter icon