Въпроси и отговори, касаещи тръжна процедура за избор на външен консултант за извършване на Предварителна оценка и стратегическа екологична оценка на Програмите за ТГС по ИПП, 2014-2020

05.03.2014

Въпроси и отговори, касаещи тръжна процедура за избор на външен консултант за извършване на „Предварителна оценка и стратегическа екологична оценка на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България ще управлява през програмен период 2014-2020“

Lot 1: 2007CB16IPO006– TA – 2014-1

Lot 2: 2007CB16IPO007– TA – 2014-1

Lot 3: 2007CB16IPO008– TA – 2014-1

Министерството на регионалното развитие на Република България, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” публикува отговори на постъпили в определения срок въпроси от потенциални оференти, във връзка с обявена тръжна процедура за „Предварителна оценка и стратегическа екологична оценка на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България ще управлява през програмен период 2014-2020” с финансовата подкрепа по Инструмента за предприсъединителна помощ и Програмите за трансгранично сътрудничество 2007-2013, съответно България–Сърбия, България–Македония, България–Турция.

Въпросите и отговорите можете да откриете ТУК.

Facebook icon
Twitter icon