Въпросник - тематичните цели по програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 г.

21.03.2013

Приложено предоставяме на Вашето внимание Въпросник за проучване на нагласите по отношение дефинирането на тематичните цели по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на България, в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на ЕС за периода 2014-2020 г.

Попълването на Въпросника ще ви отнеме няколко минути. Моля изпращайте вашите отговори, в срок до 30.04.2013 г. на e-mail:

astoikova@mrrb.government.bg

Въпросникът можете да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon