Партньори

MUNICIPALITY OF CHIPROVTSI

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.2 Трансграничен туристически продукт, 3.2 Опазване на природата

YOUTH ORGANISATION – RODOLYUBIE ASSOCIATION MONTANA

Added on: 27.10.2015
Priority:
2.1 Умения и предприемачество, 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

MUNICIPALITY OF BERKOVITSA

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.1 Туристическа привлекателност, 3.1 Съвместно управление на риска

“REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY AND BUSINESS CENTRE 2000”

Added on: 27.10.2015
Priority:
2.1 Умения и предприемачество, 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

ROMA - BERK ASSOCIATION

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.1 Туристическа привлекателност, 1.2 Трансграничен туристически продукт, 3.2 Опазване на природата

NGO “YOUTH MOVEMENT FOR THE FUTURE”

Added on: 27.10.2015
Priority:
2.1 Умения и предприемачество, 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора), 3.2 Опазване на природата