CB007.1.31.316 - Намаляване на риска от наводнение чрез рехабилитация на инфраструктура за защита от наводнения в Дупница и доставка на специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения в Гаджин Хан