CB007.1.31.364 - Мерки за създаване на условия за предотвратяване и бърза за реакция при навднения в Чипровци и Болевац