Ден на европейското сътрудничество 2017 "Трансграничен панаир на занаятите"