Форум за търсене на партньори в гр. Ниш, Сърбия - 20.10.2015