Окончателният вариант на Програмата за ТГС по ИПП България - Сърбия 2014-2020 е одобрен