Проведена втора среща на Съвместената група за разработване на Програма