Първо заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Интеррег - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020