Среща на Съвместния комитет за наблюдение в Бор, Сърбия