Заместник-министър Николова откри информационната кампания по Първата покана