Проект CB007.1.11.124 Консервация, ревитализация и изложба на Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничен регион