Партньорският форум по Втората покана приключи успешно

15.03.2018

На 15.03.2018 г., в „Народно читалище „Христо Ботев 1934” гр. Божурище се проведе Форум за търсене на партньори по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020. Събитието беше организирано от Съвместния секретариат, със съдействието на Управляващия орган и Националния партниращ орган по Програмата.   

Целта на форума беше да запознае участниците с принципа на партньорство и изискванията за работа в екип при подготвянето на проекти по Програмата, както и да съдейства за установяване на контакти между потенциални партньори от България и Сърбия, които биха искали да кандидатстват със съвместни проекти по Втората покана.

Във форума взеха участие повече от 130 представители на различни организации и институции от трансграничния регион (регионални и местни администрации, браншови организации, образователни, здравни и културни институции, природни паркове, неправителствени организации и др.)

 

Facebook icon
Twitter icon