Форум за търсене на партньори в гр. Божурище, в рамките на Втората покана за набиране на проектни предложения