Извършване на оценка на въздействието на резултатите по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия, България – Македония, България – Турция 2007-2013

02.02.2016

Извършване на оценка на въздействието на резултатите по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия, България – Македония, България – Турция 2007-2013

Реф.№: 2007CB16IPO006-TA-2016-1, 2007CB16IPO007-TA-2016-1, 2007CB16IPO008-TA-2016-1

Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, в качеството на Управляващ орган по програмите за териториално сътрудничество в които Република България участва, обявява тръжна процедура за „Извършване на оценка на въздействието на резултатите по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия, България – Македония, България – Турция 2007-2013,“ с финансовата подкрепа от Програмите за трансгранично сътрудничество България–Сърбия, България–Македония, България–Турция 2007-2013, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Тръжното досие е публикувано на следните интернет страници:

http://www.ipacbc-bgrs.eu/, http://www.ipa-cbc-007.eu,

http://www.ipacbc-bgtr.eu/и http://www.mrrb.government.bg

Тръжното досие можете да намерите ТУК.

Крайният срок за подаване на офертите е 07 Март 2016 година, 16:00 часа местно време.

Facebook icon
Twitter icon