ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ за кандидати по поканата за проектни концепции по Териториалната стратегия

27.06.2023

Съвместният секретариат на Програма Interreg VI-A  ИПП България - Сърбия 2021 -2027 ще проведе информационни дни за кандидатите по поканата за проектни концепции, които ще допринесат за подобряване на регионалната конкурентоспособност, включително и в областта на туризма в рамките на приоритет „Интергрирано развитие на граничния регион“.

Поканата има за цел да се идентифицират проектни концепции за разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти, възстановяване, опазване и експозиция на обекти на културното наследство, подкрепа за природни туристически обекти, развитие на природни ресурси с икономически потенциал, инвестиции в съпътстваща туристическа инфраструктура и съоръжения, засилване на връзките между природни и културни обекти, включително чрез подобряване на велосипедната мрежа, пътната инфраструктура и инфраструктурата на  граничните пунктове, обучение на персонала на туристическите атракции, подобряване на практиките за туристически маркетинг и брандиране в рамките на трансграничното сътрудничество. 

По време на информационните събития експертите от Съвместния секретариат по Програмата ще представят следните теми:

  • Общ преглед на поканата за концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия;
  • Допустимост на кандидатите, дейности и разходи;
  • План за готовност на проектното предложение и прогнозен бюджет;
  • Методология за оценка на концепциите за проектно предложение;
  • Практически насоки за кандидатстване и електронно подаване на документите;

Организациите, които желаят да кандидатстват, но нямат установени партньорски взаимоотношения, ще имат възможността да установят контакт с други заинтересовани организации по време на Форум за търсене на партньори, който ще се проведе в рамките на информационната кампания.

Програмата на информационната кампания включва следните събития:

Информационен ден - 12 юли (сряда) 2023 г., 11:00 – Конферента зала, хотел „Житомир“, гр. Монтана, България

Информационен ден - 13 юли (четвъртък) 2023 г., 11:00 – Зала "Пауталия", Парк хотел Кюстендил, гр. Кюстендил, България

Информационен ден – 17 юли (понеделник), 10:30 ч., гр. Зайчар, Сърбия

Информационен ден - 19 юли (сряда), 10:00 ч.,  зала "Газела", гр. Пирот, Сърбия

Форум за търсене на партньори – 19 юли (сряда), 14:00 ч.,  зала "Газела", гр. Пирот, Сърбия

Предварителната регистрацията е задължителна (без такса за участие). С оглед достигане до по-широк кръг от кандидати, препоръчваме регистрацията на 2-3 участника от организация - за предпочитане експерти, които ще участват в подготовката и подаването на проектното предложение. Събитията на територията на двете страни ще се проведат на съответните езици на държавите партньори – български и сръбски.

За да осигурите Вашето участие, моля попълнете съответната регистрационна форма:

Участие в събитията в България: Регистрационна форма

Краен срок за заявяване на участие за гр. Монтана:  6 юли 2023 г.
Краен срок за заявяване на участие за гр. Кюстендил: 7 юли 2023 г.

Участие в събитията в Сърбия: Регистрационна форма

Участие във Форум за търсене на партньори: Регистрационна форма

Краен срок за заявяване на участие за гр. Зайчар:  13 юли 2023 г.
Краен срок за заявяване на участие за гр. Пирот: 14 юли 2023 г.

Facebook icon
Twitter icon