2.1 Умения и предприемачество

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели рехабилитация на сградите на културни центрове, за да се осигурят по-добри условия за обучение и обогатяване на културния живот на младите хора в трансграничния регион; подобряване на средата за развитие на младежите създаване на младежки мрежи от типа „хора за хора“ в трансграничния регион, опознаване и обмен на културни събития и идеи за засилено бъдещо сътрудничество.

По време на изпълнение на проекта ще се извърши реконструкция на Културния център в община Димитровград и реконструкция на Народно читалище „Георги Сава Раковски – 1928“ в с. Драговищица. Ще се организират културен фестивал в Димитровград и културен празник в Драговищица.

Ремонтът на сградите на читалището икултурния център ще допринесат за осигуряване на по-добри условия и среда за активен културен живот и за израстване на младите хора в трансграничния регион, за засилен културен обмен и бъдещо сътрудничество. 

Partners

Страници

Subscribe to 2.1 Умения и предприемачество