3.1 Съвместно управление на риска

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е No. 1: Инвестиции в оборудване, свързано с намаляване на риска от наводнения и за отстраняване на щети в следствие от тях, включващо четири машини и едно транспортно средство. № 2: Почистване на реката в Чипровци. № 3: Развитие на капацитета за реакция в случай на наводнение чрез провеждане на три отделни обучения за представители на местната власт на общинско ниво и представители на местните съвети в общността, вкл. за жителите на селата в най-висок риск от наводнения в Болевац и Чипровци, както и чрез изследвания в областта на заплахите от наводнения в региона и изработване на нов план за действие при кризи.

Проекта планира закупуване на работни машини; Изследване на качеството и разработване на нови планове за действие при кризи в граничния регион ; закупуване на машини за работа в община Чипровци; почистване на река Огоста; обучение за представители на местната власт на общинско ниво и представители на местните съвети на общността от общините на Болевац и Чипровци; обучение за жители на селата в най-висок риск от наводнения в Болевац и Чипровци; Изследвания на застрашени от наводнения райони в трансграничния регион.

Ползите от проекта ще бъдат подкрепена дребномащабна интервенция в зелена инфраструктур; - 1; Закупено специализирано оборудване, свързано с управлението на бедствия, особено за намаляване на риска от наводнения и намаляване на щетите от наводнения - 5; Повишаване на капацитета на местните власти и жители за предотвратяване на наводненията, намаляване на щетите следсвие от тях, както предприемане на безопасни действия, в случаи на наводнение.

Уебсайт на проекта: http://www.preventchibo.org/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на капацитета за реакция на пожарните и спасителни служби в случай на горски и полски пожари в трансграничния регион, подобряване съвместното управление на риска при гасенето на горски пожари в трансграничния регион, както и подобряване информираността на населението относно причините за възникване на горски пожари и мерките, необходими за намаляване брояна причинени от човека бедствия и последиците от тях. 
В рамките на проекта са планирани създаването на тренировъчен център за гасене на горски пожари, разработване на Обучителна програма за гасене на горски пожари, доставка на оборудване за Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана (2 бр. специализирани автомобила за гасене на горски пожари, 1 специализирана система за въздушно наблюдение: микробус, 2 мултикоптера, 1 самолет; 4 лаптопа, 1 мултифункционално устройство), както и за нуждите на Сектор за извънредни ситуации в Сърбия (1 бр. оборудван автомобил за всякакви терени, 45 бр. сгъваеми пожарни помпи и др.).  Ще се разработи Съвместна оперативна процедура и План за съвместни действия. Ще бъдат проведени обучения на управленския и оперативния състав и Полево учение. Ще се проведе кампания за повишаване информираността, с цел да запознае обществеността с това, как възникват горските пожари, както и да бъдат представени научно доказани действия за намаляването им.  

Partners

Страници

Subscribe to 3.1 Съвместно управление на риска