Въпроси и отговори относно търг за услуга за извършване на Оценка на въздействието на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП 2007-2013

Въпроси и отговори, касаещи тръжна процедура за избор на външен  консултант за Извършване на оценка на въздействието на Програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България за програмен период 2007 – 2013 г.“ Реф. №: 2007CB16IPO006-TA-2016-1, 2007CB16IPO007-TA-2016-1, 2007CB16IPO008-TA-2016

 

Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” публикува отговори на постъпилите в определения срок въпроси от потенциални оференти в обявената на 02.02.2016г. тръжна процедура за оценка на въздействието на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ (2007-2013), управлявани от Република България.  

 

Въпросите и отговорите можете да откриете и на следните интернет страници:

http://www.ipacbc-bgrs.eu/     http://www.ipa-cbc-007.eu  

http://www.ipacbc-bgtr.eu/     www.mrrb.government.bg

Facebook icon
Twitter icon