Вести

Резултати упитника у вези са новим програмским периодом 2014-2020

27.02.2014

Електронска анкета (упитник) у вези са новим програмским периодом 2014-2020 са циљем прикупљања ставова заинтересованих страна у вези са обликом и садржајем будућег програма је спроведена између 3. и 14. фебруара 2014. године. 

Захваљујемо се свима на сарадњи и на одличном одазиву!

Презентацију која сумира резултате анкете можете наћи ОВДЕ.

Regionalne konsultacije u okviru pripreme IPA Programa prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije 2014-2020

25.02.2014

Priprema IPA Programa prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije 2014.-2020. ušla je u suštinsku etapu, tokom koje će mišljenja zainteresovanih strana o specifičnim prekograničnim potrebama i perspektivama dati konkretan doprinos određivanju tematske koncentracije novog programa.

Упитник у вези са новим програмским периодом 2014-2020

03.02.2014

Новембра 2013. године првим састанком заједничке Радне групе отпочео је процес припреме ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020. У оквиру припреме програма се спроводи анализа ситуације у многим областима (економије, инфраструктуре, саобраћаја, животне средине, демографије, тржишта рада, образовања, културних односа, итд.) као и кроз коментаре и сугестије добијених од стране експерата Радне групе, корисника програма и пројеката, али и лекција из претходног програмског периода.

Упитник - тематични циљеви програма прекограничне сарадње са Републиком Бугарском за програмски период 2014-2020

21.03.2013

Представљамо вам упитник за предлоге у вези дефинисања тематичних циљева програма прекограничне сарадње са Републиком Бугарском у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА фонд) Европске уније за следећи програмски период 2014-2020.

За попуњавање упитника ће вам бити потребно само неколико минута. Молимо вас да шаљете ваше одговоре у року до 30.04.2013. године на следећу e-mail адресу:

astoikova@mrrb.government.bg

Најава тендера за припрему Програма прекограничне сарадње у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) 2014 – 2020

29.08.2012

Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске организује тендерску процедуру (international restricted procedure -међународна ограничена процедура) “Припрема ИПА Програма прекограничне сарадње”, подељену на три лота:

Лот 1: Припрема ИПА Програма прекограничне сарадње између Бугарске и Србије 2014 – 2020;

Лот 2: Припрема ИПА Програма прекограничне сарадње између Бугарске и БЈР Македоније 2014 – 2020;

Лот 3: Припрема ИПА Програма прекограничне сарадње између Бугарске и Турске 2014 – 2020;

Pages

Subscribe to Вести