Вести

Нова верзија PRAG-a за 2016. годину - преглед промена

27.01.2016

Нова верзија PRAG-a (Practical Guide to contract procedures for EU external actions) за 2016. годину је ступила на снагу 15.01.2016.

Кратак преглед промена у овој верзији PRAG-a се налази ОВДЕ.

Questions and Answers for supply tender

Questions and Answers

for "Supply of materials for popularization of INTERREG - IPA Cross-border Programmes, managed by the Republic of Bulgaria"

Lot 1 - 2014TC16I5CB007 – TA – 2016 – 1

Lot 2 - 2014TC16I5CB006 – TA – 2016 – 1

Lot 3 - 2014TC16I5CB005 – TA – 2016 – 1

Supply of materials for popularization of INTERREG - IPA Cross-border Programmes, managed by the Republic of Bulgaria.

12.01.2016

Ministry of Regional Development and Public Works of the Republic of Bulgaria, the Directorate General “Territorial Cooperation Management” intends to award a contract for supply of materials for popularization of INTERREG - IPA Cross-border Programmes, managed by the Republic of Bulgaria.

The tender dossier is available HERE.

Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија: Исправка јавног позива за ангажовање лица уговором о делу

22.12.2015

У вези јавног позива за ангажовање лица уговором о делу, за послове под редним бројем 3. Експерт за инфраструктурне активности за ИНТЕРРЕГ-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска–Србија 2014-2020 – 1 извршилац код Услова ангажовања, друга линија „Најмање једна година радног искуства у струци“ мења се и гласи: „Најмање три године радног искуства у струци“.

„Питања и одговори“ у оквиру првог позива - обновљени 17.12.2015

17.12.2015

Списак са питањима и одговорима у оквиру првог позива ће бити редовно обнављан и објављиван на страници програма.

Списак „Питања и одговори“ обновљен 17.12.2015.  можете наћи ОВДЕ.

„Питања и одговори“ у оквиру првог позива - обновљени 30.11.2015

30.11.2015

Списак са питањима и одговорима у оквиру првог позива ће бити редовно обнављан и објављиван на страници програма.

Списак „Питања и одговори“ обновљен 30.11.2015.  можете наћи ОВДЕ. 

 

Pages

Subscribe to Вести