Присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение за одобрение на проектите по Първата покана за набиране на проектни предложения се проведе в Божурище

15.07.2016

Присъственото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия се проведе на 15 юли 2016 г. в залата на НЧ „Христо Ботев 1934“ в гр. Божурище, Република България. Основната цел на заседанието беше да се одобри списъка с проекти, предложени за финансиране по Първата покана за набиране на проектни предложения.

Заседанието беше председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството,  и съпредседателствано от г-жа Санда Шимич - помощник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия.

Поради рекордно високия интерес към Програмата и големия брой получени проектни предложения с високо качество, Съвместният комитет за наблюдение одобри включване на допълнителни финансови ресурси, предвидени за 2018 г., като по този начин общият бюджет на Първата покана възлиза на 18 570 429 евро. Увеличеният бюджет ще е достатъчен за финансиране на 36 съвместни трансгранични проекта, разпределени в три основни приоритетни оси: Устойчив туризъм, Младежи и Околна среда.

Детайлна презентация на проектите, одобрени за финансиране, можете да намерите ТУК.

Преди да бъдат сключени договори за субсидия, представители на Програмата ще осъществят:

  1. Проверка за наличие/липса на двойно финансиране, индикативен  период: м. юли – август 2016 г.;
  2. Проверка за държавни помощи (само за българските партньори), индикативен  период:  м.юли – август 2016 г.;
  3. Проверки на място (само за инвестиционните проекти), индикативен  период:  м. юли – август 2016 г.;
  4. Преговори, ориентировъчен  период: м.  септември 2016 г.

Списъците с проектните предложения, одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение можете да намерите тук:

Facebook icon
Twitter icon