• Крепостта Баба Вида, Видин, България
  • Гамизград, Зайчар, Сърбия
  • река Дунав, Видин, България
  • Ниш, Сърбия
  • Водопад Варовитец, Етрополе, България
  • Власотнице, Ябланица, Сърбия
Присъственото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично...
На  15-ти юли 2016 г. в град Божурище, Република България, ще се проведе присъствено заседание...
Резултатите от административната оценка и оценката за допустимост по Първа покана по Програма за...

Трансграничен регион

Историята на успеха 2007-2013

Партньорска база данни