• Седмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение, София, 08.11.2019 г.
  • Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение, Пирот, 26.11.2018 г.
  • Ден на европейското сътрудничество 2018
  • Резултати от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения 2014-2020
  • Власотнице, Ябланица, Сърбия
  • Водопад Варовитец, Етрополе, България
  • Ниш, Сърбия
  • река Дунав, Видин, България
  • Гамизград, Зайчар, Сърбия
  • Крепостта Баба Вида, Видин, България
Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, в...
Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия...
Dear users and beneficiaries,The management information systems and beneficiaries portals will not...

Финансирани проекти

Историята на успеха


Successful projects under the First Call 2007-13

Successful projects under the Second Call 2007-13

Партньорска база данни