• Крепостта Баба Вида, Видин, България
  • Гамизград, Зайчар, Сърбия
  • река Дунав, Видин, България
  • Ниш, Сърбия
  • Водопад Варовитец, Етрополе, България
  • Власотнице, Ябланица, Сърбия
За пета поредна година празникът за Деня на европейското сътрудничество ще се проведе в членките на...
Фото конкурсът по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия е отворен за...
Присъственото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично...

Трансграничен регион

Историята на успеха 2007-2013

Партньорска база данни