• Крепостта Баба Вида, Видин, България
  • Гамизград, Зайчар, Сърбия
  • река Дунав, Видин, България
  • Ниш, Сърбия
  • Водопад Варовитец, Етрополе, България
  • Власотнице, Ябланица, Сърбия
В продължение на традицията от последните 5 години цяла Европа ще отпразнува Деня на европейското...
Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения...
Четвъртото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично...

Нашата цел е да стимулираме балансирано и устойчиво развитие на граничния регион
между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство.

Финансирани проекти

Историята на успеха 2007-2013

Successful projects under the First Call 2007-13

Successful projects under the Second Call 2007-13

Партньорска база данни