• Крепостта Баба Вида, Видин, България
  • Гамизград, Зайчар, Сърбия
  • река Дунав, Видин, България
  • Ниш, Сърбия
  • Водопад Варовитец, Етрополе, България
  • Власотнице, Ябланица, Сърбия
Четвъртото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично...
Официалната церемония по връчване на първите договори за субсидия по Първата покана за набиране на...
На 17-ти септември 2016 г. Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България...

Нашата цел е да стимулираме балансирано и устойчиво развитие на граничния регион
между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство.

Финансирани проекти

Историята на успеха 2007-2013

Successful projects under the First Call 2007-13

Successful projects under the Second Call 2007-13

Партньорска база данни