• Крепостта Баба Вида, Видин, България
  • Гамизград, Зайчар, Сърбия
  • река Дунав, Видин, България
  • Ниш, Сърбия
  • Водопад Варовитец, Етрополе, България
  • Власотнице, Ябланица, Сърбия
Резултатите от административната оценка и оценката за допустимост по Първа покана по Програма за...
На 21-ви април в гр. Ниш беше проведено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата...
Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG)...

Трансграничен регион

Историята на успеха 2007-2013

Партньорска база данни