• Седмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение, София, 08.11.2019 г.
  • Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение, Пирот, 26.11.2018 г.
  • Ден на европейското сътрудничество 2018
  • Резултати от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения 2014-2020
  • Власотнице, Ябланица, Сърбия
  • Водопад Варовитец, Етрополе, България
  • Ниш, Сърбия
  • река Дунав, Видин, България
  • Гамизград, Зайчар, Сърбия
  • Крепостта Баба Вида, Видин, България
Уважаеми бенефициенти,Бихме искали да Ви информираме, че поради извършване дейности по техническа...
Списък с въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет...
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на...

Нашата цел е да стимулираме балансирано и устойчиво развитие на граничния регион
между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство.

http://www.mrrb.government.bg/http://ec.europa.eu/regional_policy/http://www.mei.gov.rs

Финансирани проекти

карта на финансираните проекти

Историята на успеха

успешни проекти успешни проекти

Successful projects under the First Call 2007-13

Successful projects under the Second Call 2007-13

Партньорска база данни