Новини

Обучения на екипите по управление на проектите в Сърбия

14.12.2016

Бяха проведени две обучения за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по първата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия – в Сърбия, Алексинац – на 6 декември, и в Ниш – на 7 декември, на които взеха участие 96 участници.

Лектори на обученията бяха представители на Съвместния секретариат, на Управляващия орган и на Първото ниво на контрол (ПНК) по Програмата. Обученията обхващаха следните теми:

Предоставена държавна помощ

06.12.2016

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на МРРБ, в качеството си на Управляващ орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg — ИПП България — Сърбия 2014 — 2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II)

предостави държавна помощ на следните български проектни партньори:

Обучения за екипите по управление на проекти в България

05.12.2016

В периода 25-30 ноември 2016 г. се проведоха 3 обучения за екипите по управление на проекти, финансирани по първата покана на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Семинарите се проведоха в градовете София, Видин и Монтана, като в тях взеха участие общо 89 човека.

Лектори в обученията бяха представители на Съвместния секретариат, Управляващия орган и Звеното за Първо ниво на контрол. Обученията включиха следните основни теми:

Официална церемония по връчване на договори за субсидия по първата покана

24.11.2016

Официалната церемония по връчване на първите договори за субсидия по Първата покана за набиране на проектни предложения по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия се проведе на 24 ноември 2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството в гр. София, България. Договорите бяха връчени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Лиляна Павлова, Заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Деница Николова и Заместник-директора на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия, Санда Шимич.

Наръчник за изпълнение на проекти по първата покана за набиране на проектни предложения

24.11.2016

Наръчникът за изпълнение на проекти по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия е наличен ТУК.

Церемония за връчване на договорите за субсидия по първата покана

21.11.2016

Церемонията за връчване на договорите за субсидия по първата покана на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия ще се проведе в Министерството на регионалното разитие и благоустройството в София, на 24-ти ноември 2016, 11:30 ч. (EET).

Обновен списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана - 31.10.2016

31.10.2016

Обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на съвместния комитет за набюдение  от 25-ти октомври 2016, 15-ти юли 2016 и 21-ви април 2016:

Европейска Комисия - Покана за представяне на предложения по Програма „Еразъм+“

19.10.2016

Европейска Комисия обяви Покана за представяне на предложения — EACEA/37/2016 по Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — подкрепа за реформиране на политиката Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта

Целта на настоящата покана е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправи­телствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта и насочени към общите цели посочени в пълния текст на обявата.

Конкурс за експерт по финанси и мониторинг в главния офис на Съвместния секретариат по Програмата

10.10.2016

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 666; 02/9405 487, факс 02/987 07 37

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Страници

Subscribe to Новини